การสั่งกระเช้าสินค้า รับสั่งทำกระเช้าสินค้าเฉพาะช่วงเทศกาลของขวัญปีใหม่เท่านั้น
คือในช่วงกลางเดือน ธันวาคม ถึง กลางเดือน มกราคม ของทุกปี
 

  รูปแบบกระเช้าในปี 2559 ที่ผ่านมา  
     
     
     
     
     
   
     
     
     
 
     
 
     
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2280 7506, 0 2281 3095 ต่อ 157 มือถือ 06 2610 7842