ข้าวสังข์หยด จาก กลุ่มศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ จ.พัทลุง
ข้าวหอมสุรินทร์ จาก
ขิงผง โพธิ์ทอง จาก กลุ่มสตรีสหกรณ์สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ
ผัดหมี่โคราชพร้อมปรุง จาก สกก.ลำพระเพลิง
ลำไยสีทองอบแห้ง จาก สหกรณ์บ้านต้นผึ้ง จ.ลำพูน
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ จาก กลุ่มวิสาหกิจขุมชนวัดเนินสูง จ.ตราด
ปลากรอบ จาก กลุ่มสตรีและเยาวชน สหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม
กล้วยตากพลังแสงอาทิตย์ จาก กลุ่มกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ จ.พิษณุโลก
กล้วยม้วนชอคโก จาก
กาแฟชุมพร จาก สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร
น้ำผึ้ง 100% ดอยคำ จาก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

 
     
 
     
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2280 7506, 0 2281 3095 ต่อ 157 มือถือ 06 2610 7842