ข้าวไรซ์เบอรี่ จาก โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กล้วยตากพลังแสงอาทิตย์ จาก กลุ่มกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ จ.พิษณุโลก
น้ำผึ้ง 100% เบญพรรณ จาก กลุ่มน้ำผึ้งเบญจพรรณ
น้ำว่านหางจรเข้ จาก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 
     
 
     
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2280 7506, 0 2281 3095 ต่อ 157 มือถือ 06 2610 7842